Grote jeugdzorgaanbieder kan niet binnen wettelijke termijn hulp bieden

Partners voor Jeugd, een van de grootste jeugdzorgaanbieders van ons land, kan kinderen en jongeren niet meer binnen de wettelijke termijnen de hulp bieden die ze nodig hebben. Partners voor Jeugd is er voor kinderen met de meest complexe problemen. Dit meldt de Gelderlander. 

De wet schrijft voor dat de jeugdzorgaanbieder binnen vijf dag een nieuw aangemeld gezin komt bezoeken en binnen zes weken een plan van aanpak opstelt. Maar de beide termijnen zijn onhaalbaar geworden, zegt bestuurder Pim van Uchelen van Partners voor Jeugd. De organisatie opereert landelijk en heeft ongeveer 1.000 jeugdbeschermers in dienst.

Gezinnen in crisissituaties

Partners voor Jeugd is onder toeziend oog van de inspectie bezig om gezinnen en kinderen in grote crisissituaties niet op de wachtlijst te laten belanden. Zij worden dus nauwlettend in de gaten gehouden en via contactpersonen kunnen ouders en kinderen contact opnemen voor vragen en andere zaken. Bestuurder Van Uchelen zegt dat de huidige werkwijze niet de nieuwe manier van werken is, maar een tijdelijke noodoplossing.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky