Door tekort aan jeugdbeschermers krijgen gezinnen niet tijdig een toegewezen

Negen van de veertien jeugdbeschermingsinstellingen in Nederland kunnen kinderen niet tijdig een jeugdbeschermer toewijzen. Door een tekort aan personeel kunnen de organisaties niet voldoen aan de wettelijk norm van vijf dagen. Dit meldt RTL Nieuws. 

Kinderen die nog thuis wonen, maar van wie de veiligheid niet gegarandeerd is door bijvoorbeeld psychische problemen, verslavingsproblemen of kindermishandeling bij of door de ouders, moeten een jeugdbeschermer toegewezen krijgen. Bepaalt de rechter zo’n ondertoezichtstelling, dan moet een kind binnen vijf dagen een vaste jeugdbeschermer hebben. Dat lukt tegenwoordig vaker niet dan wel. Bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Jeugdbescherming Brabant lukt dit onder meer niet.

Nijpende situatie

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid in Friesland en Jeugdbescherming Overijssel voldoen wel aan de norm, maar laten ook aan RTL Nieuws weten dat de situatie nijpend is. Ondanks dat er in Friesland nu bijvoorbeeld geen wachtlijst is, betekent niet dat er volgende week geen wachtlijst is. Volgens Jeugdbescherming Overijssel is het van groot belang om snel de werklast terug te brengen en meer personeel te behouden. Op dit moment is het vertrek van personeel buitenproportioneel, aldus de Overijsselse instelling.

Veel personeel vertrekt

Jeugdzorginstellingen hebben grote moeite met het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel. Zo zijn er bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond dit jaar al 46 medewerkers vertrokken, tegenover zeventien medewerkers die in dienst zijn getreden. De belangrijkste reden van vertrek: hoge werkdruk. Momenteel heeft één jeugdbescherming met 14 tot 15 gezinnen te maken, terwijl dat er normaal niet meer dan negen zijn. Dat betekent dat een jeugdbeschermer maar 2 uur per week aan één gezin kan besteden, inclusief administratie en de actieve zoektocht naar hulp.

Steun overheid

Instellingen willen dat de werkdruk omlaag gaat met steun van de overheid, want dat mist nu. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat er hopelijk snel een stimuleringsregeling komt die zij-instromers gaat aantrekken. Toch is het ministerie van mening dat gemeenten de verantwoording moeten dragen en niet het Rijk.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky