Jolanda Mathijssen benoemd tot bijzonder hoogleraar Zorg voor jeugd

Tilburg University benoemt met ingang van 15 september Jolanda Mathijssen als bijzonder hoogleraar ‘Zorg voor jeugd’. Binnen deze leerstoel staat de effectiviteit van jeugdhulp centraal, met focus op onderzoek dat inzicht geeft in de rol van opvoeding en gezinsfunctioneren in preventie en behandeling van psychosociale problematiek bij kinderen. Het betreft een verlenging van de reeds bestaande bijzondere leerstoel. Dat meldt Tilburg University. 

De leerstoel 'Zorg voor jeugd' richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of verzorgers, die behoefte hebben aan ondersteuning bij opvoed- en opgroeivraagstukken. Onderzoeksthema’s zijn ontwikkeling, implementatie en evaluatie van preventieve interventies, evaluatie specialistische jeugdzorg, opvoedondersteuning, clientgerichtheid en gezinsgericht werken.

Gezin

Jolanda Mathijssen: “Bij ‘zorg voor jeugd’ hoort als vanzelfsprekend de ‘zorg voor gezin’. Het gezin is het primaire opvoedingsmilieu en heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn onderdeel van een gezinssysteem waarin individuen en relaties elkaar wederzijds beïnvloeden. Het beter begrijpen hoe dit systeem problemen bij kinderen kan voorkomen, maar ook hoe problemen binnen het gezin ontstaan en in stand worden gehouden, is noodzakelijk om de effectiviteit van de jeugdhulp te verbeteren.”

Door: Nationale Zorggids