'Online pesten een halt toeroepen vraagt om actievere aanpak van scholen'

Deze week is de Week tegen het pesten. We weten steeds beter wat de gevolgen op de lange termijn zijn voor slachtoffers van (online) pesten en toch liegen de cijfers er niet om. Zo zagen we de afgelopen jaren in september, aan het begin van het nieuwe schooljaar, een stijging in (online) pestgedrag. Na de tweede coronalockdown vorig jaar steeg het aantal gesprekken over (online) pesten bij de Kindertelefoon zelfs met 50 procent. Dat meldt ANP Expert Support. 

Het percentage leerlingen in het Voortgezet Onderwijs dat online gepest wordt (denk aan sexting misbruik of online shaming) steeg van 20 procent in 2018 naar 22 procent in 2021. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Ondanks dat de meeste (middelbare) scholen een actief beleid voeren om (online) pesten te voorkomen, handelen scholen vaak reactief wanneer het gaat over een specifieke vorm van online pesten, namelijk: online seksueel misbruik. Schoolbesturen en docenten zijn handelingsverlegen of voelen zich niet bekwaam genoeg om over dit onderwerp te praten. Dit terwijl de reactie vanuit de directe omgeving van een kind of jongere (waaronder de mentor, docent of conrector) vaak heel belangrijk is voor het verdere herstel na een traumatische gebeurtenis. Victim blaming ligt al snel op de loer en is – naast de gebeurtenis zelf – de grootste veroorzaker van (trauma)klachten op de korte en lange termijn.

Door: Nationale Zorggids