Minder vrijwilligers in jeugdwerk

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, is in 2021 gedaald. De afname is vooral te zien bij vrijwilligerswerk bij sportverenigingen, op school en in het jeugdwerk. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

Ook het aandeel vrijwilligers onder 15- tot 25-jarigen is gedaald. In 2019 was dat 45 procent, in 2020 44 procent en in 2021 38 procent.

De daling van het aantal vrijwilligers is het grootst bij sportverenigingen, in de verzorging, op scholen en in het jeugdwerk, bijvoorbeeld in het buurthuis en op de scouting.

Essentieel voor ontwikkeling

"De dalende cijfers vragen onze aandacht, want sport en cultuur zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren", zegt Sylvia Vlaardingenbroek van het Nederlands Jeugdinstituut. "Via De Nationale Jeugdcoalitie heb ik contact met aanbieders van activiteiten en ik weet hoe veel van hun werk staat of valt met vrijwilligers."

'Tijdens de lockdowns kon veel vrijwilligerswerk niet doorgaan. Nu moeten organisaties en scholen weer werken aan de opbouw van hun relatie met ouders en andere vrijwilligers. Dat is echt een puzzel voor bijvoorbeeld de scouting en de speeltuinverenigingen. Het vraagt dat hun toch al hardwerkende vrijwilligers zich nóg meer inzetten om andere vrijwilligers aan de organisatie te binden. Daarom is het zaak dat gemeenten investeren in meer ruimte voor ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers. Met hun beleid en simpelweg met geld voor verenigingen en organisaties. Daarvoor kunnen ze bijvoorbeeld extra subsidiegelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs of School en omgeving gebruiken."

Door: Nationale Zorggids