Minder jongeren in detentie

De laatste zes jaar zaten minder jongeren (18- tot 25-jarigen) in detentie dan in de jaren ervoor. Het aandeel 45- tot 65-jarigen in detentie is toegenomen. Rond de 60 procent van de gedetineerden was tussen de 25 en 45 jaar oud. Dat meldt het CBS.

Gedetineerden in oudere leeftijdsgroepen hebben over het algemeen een langere gevangenisstraf dan jongere gedetineerden. Zo had de helft van de gedetineerden van 65 jaar of ouder de afgelopen vijftien jaar een gevangenisstraf van drie jaar of langer. In de jongste leeftijdsgroep (18 tot 25 jaar) had 21 procent deze straf. Andersom hebben gedetineerden in de jongere leeftijdsgroepen vaker een korte strafduur dan oudere gedetineerden.

Strafduur

De laatste jaren is het aandeel gedetineerden met een strafduur van een jaar of langer gestegen. In de afgelopen drie jaar had 66 procent van de gedetineerden een straf van een jaar of langer. In 2007-2009 was dat nog 55 procent. Vooral in 2020 kwamen minder mensen als gevolg van de coronamaatregelen in de gevangenis voor lichtere delicten.

Door: Nationale Zorggids