Jongeren slapen langer en beter met smartphoneregels

Jongeren van 15 en 16 jaar slapen langer en beter als zij met hun ouders afspraken hebben gemaakt over het gebruik van digitale media, concluderen onderzoekers van het Amsterdam UMC. Als er regels zijn voor bijvoorbeeld het gebruik van de telefoon of een tablet, gaan jongeren ongeveer een half uur eerder naar bed en slapen ze zo'n twintig minuten langer.

Bijna een vijfde van de Nederlandse jongeren heeft last van slaperigheid overdag, zo leggen de onderzoekers uit in de studie, die donderdag verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Jongeren die niet goed slapen, hebben een grotere kans op bijvoorbeeld gedragsproblemen.

Voor de studie gebruikten de onderzoekers gegevens van bijna 1400 jongeren van 15 en 16 jaar en hun ouders. De jongeren maken deel uit van een studie waarin ze langere tijd worden gevolgd en de onderzoekers hebben een meetmoment gekozen waarop ze op de middelbare school zaten. De deelnemers vulden eind 2019 vragenlijsten in over digitaal mediagebruik en of daar wel of geen regels voor golden in huis. De resultaten verschijnen nu, een kleine drie jaar later, omdat het verwerken van de data nu eenmaal veel tijd kost, aldus een van de onderzoekers.

Wetenschappelijk

Als een jongere en diens ouders allebei aangaven dat er thuis regels golden over digitaal mediagebruik, dan was er volgens de onderzoekers sprake van 'consistente regels'. In dat geval ging de jongere eerder naar bed, sliep hij of zij langer en was de kwaliteit van de slaap beter. De slaapkwaliteit werd bepaald aan de hand van een wetenschappelijke methode, de zogenoemde PSQI-score.

In de studie is niet gekeken naar de inhoud van de regels die ouders en jongeren met elkaar bepaalden. Volgens professor en specialist mediaopvoeding van het Nederlands Jeugdinstituut Peter Nikken zijn er verschillende afspraken die ouders en jongeren met elkaar maken over bijvoorbeeld smartphonegebruik of gamegedrag. Een regel die vaak geldt, is dat jongeren hun telefoon niet mogen meenemen naar de slaapkamer maar deze 's nachts in een andere ruimte moeten laten liggen. Of jongeren moeten bijvoorbeeld ruim voor het slapengaan stoppen met gamen.

Nikken merkt wel op dat ouders die goede afspraken hebben gemaakt met hun kind over digitaal mediagebruik voor het slapengaan, wellicht ook vaker op andere gebieden duidelijke grenzen stellen. "Ik kan me voorstellen dat in deze gezinnen bijvoorbeeld ook regels gelden over 's avonds op tijd thuiskomen, alcoholgebruik of verplicht sporten. Zulke afspraken kunnen ook bijdragen aan een betere gezondheid en een beter slaapritme."

Door: ANP