Normal_mark-rohan-ovvprvwnbli-unsplash

De Gezondheidsraad adviseert om het maximale geluidsniveau voor versterkte muziek te verlagen van 103 naar 100 decibel (dB(A)). Volgens de raad draagt dat bij aan het verminderen van het risico op gehoorschade. Verder adviseert de raad om de bestaande preventieve maatregelen, zoals het stimuleren van het gebruik van gehoorbeschermingen het geven van voorlichting, voort te zetten. Dit meldt de Gezondheidsraad.

Frequente of langdurige blootstelling aan hard geluid, bijvoorbeeld door het bezoeken van concerten of door het gebruik van persoonlijke muziekspelers, kan leiden tot gehoorschade. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat zo’n 54 procent van de 12- tot en met 18-jarigen risico loopt. Het ontstaan van gehoorschade is een geleidelijk proces als gevolg van opeenstapeling van blootstelling aan verschillende bronnen van hard geluid door de jaren heen.

Gehoorschade is onomkeerbaar en onbehandelbaar en heeft een grote impact op de kwaliteit van het leven van mensen. In het Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek heeft de overheid maatregelen opgenomen om gehoorschade door blootstelling in de privésfeer te voorkomen. Het huidige (derde) convenant loopt af in 2023. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over vervolgbeleid.

Maximaal geluidsniveau verlagen

Uit de wetenschap over het ontstaan en de preventie van gehoorschade blijkt volgens de Gezondheidsraad dat elke maatregel die bijdraagt aan het verlagen van de cumulatieve blootstelling aan harde versterkte muziek leidt tot een lager risico op gehoorschade. Daarom adviseert de raad om het maximale geluidsniveau te verlagen van 103 dB(A) naar 100 dB(A) en zo aan te sluiten bij omringende landen en bij het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin ook rekening is gehouden met het belang van muziekbeleving. Het stimuleren van het gebruik van gehoorbescherming verdient ook prioriteit volgens de Gezondheidsraad.

Gehoorbescherming

Gebruik van gehoorbescherming wordt door de WHO aangeraden bij 100 dB(A), vooral bij frequente blootstelling. Verder adviseert de raad om ook de andere maatregelen uit het convenant, zoals het monitoren van geluidsniveaus en het geven van voorlichting, voort te zetten. De raad wijst erop dat het van belang is dat de maatregelen niet alleen gelden voor evenementen en concerten, maar bijvoorbeeld ook voor cafés en sportscholen.

Nu is er met het convenant sprake van zelfregulering. Mogelijk is een dwingender aanpak aangewezen, zoals wetgeving. Voor besluitvorming daarover kan de staatssecretaris gebruikmaken van het afwegingskader dat de raad heeft opgesteld. 

Door: Nationale Zorggids