Normal_hands-of-a-teenager-holding-a-bottle-of-beer-on-th-2022-05-01-23-38-54-utc__1_

Online verkooppunten van alcohol voldoen in veel gevallen niet aan de eisen die de wet stelt aan leeftijdscontrole om te voorkomen dat alcohol wordt verkocht aan minderjarigen. Dat blijkt uit inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Van 166 inspecties bij online aanbieders bleken er 16 geen leeftijdsverificatiesysteem te hebben en bij nog eens 106 aanbieders bevatte dit systeem tekortkomingen, meldt de NVWA.

Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet van kracht en gelden er strengere regels voor de verkoop van alcoholhoudende drank aan consumenten. Zo mogen er geen hoge kortingen meer gegeven worden in de retail en gelden er strengere regels voor de verkoop op afstand (online of telefonische verkoop). De NVWA heeft gedurende het eerste jaar van de nieuwe Alcoholwet risicogerichte inspecties uitgevoerd.

Leeftijdscontrole

Alcohol mag alleen verkocht worden aan personen van 18 jaar en ouder. Online aanbieders zijn verantwoordelijk voor de leeftijdscontrole van bestelling tot en met bezorging. Zo moeten zij een leeftijdsverficatiesysteem hebben dat bestaat uit een leeftijdsvraag die de koper moet beantwoorden voordat de bestelling wordt afgerond. Verder moet de verkoper vermelden dat ook bij aflevering van de alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd.

Uit de inspectieresultaten van de NVWA blijkt dat 73 procent van de 166 gecontroleerde online aanbieders van alcohol niet over een leeftijdsverificatiesysteem beschikt dat voldoet aan de wettelijke eisen. Zo was het voor kopers niet mogelijk om zelf actief aan te geven dat ze 18 jaar of ouder zijn of vertelde de verkoper niet dat de leeftijd bij bezorging werd gecontroleerd.

In 16 van de gevallen was er helemaal geen leeftijdsverificatiesysteem aanwezig. Hiervoor zijn boetes opgelegd van minimaal 1.360 euro. Bij de andere bedrijven met tekortkomingen is opgetreden met een waarschuwing.

Gerichte controle

De Alcoholwet draagt bij aan 1 van doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord, namelijk het terugdringen van het problematisch alcoholgebruik in Nederland voor 2040. In het bijzonder het alcoholgebruik bij jongeren. De NVWA gaat daarom gericht controleren bij bedrijven die populair zijn onder jongeren, zoals bierkoeriers. Hierbij wordt gelet op de leeftijdsgrens bij online of telefonische verkoop, maar ook op hoge kortingen. Daarnaast gaat de NVWA door met risicogerichte inspecties bij de verschillende online verkooppunten voor alcohol en wordt vaker fysiek gecontroleerd op kortingen in winkels.

Door: Nationale Zorggids