Steeds minder jongeren vinden een woning

Het aantal jongeren dat wil verhuizen maar geen woning kan vinden, is verdubbeld. Daardoor blijven jongeren steeds langer bij hun ouders wonen. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar blijven steeds vaker thuis wonen, stelt het CBS. Het aandeel jongeren dat thuis woont is toegenomen van 44 procent in 2012 naar 53 procent in 2021. Het percentage jongeren dat graag wil verhuizen maar er niet in slaagt een woning te vinden, is de afgelopen jaren verdubbeld: van 5 procent in 2015 naar 11 procent in 2021. De CBS-cijfers laten zien dat jongeren het als starters erg moeilijk hebben op de woningmarkt.

Woonsituatie van jongeren

Steeds minder jongeren slagen erin om een huis te kopen: in 2012 ging het om 20 procent, in 2021 om ruim 15 procent. Ook het aantal jongeren dat een woning huurde van een woningcorporatie is afgenomen, van bijna 16 procent in 2012 naar 10 procent in 2021. Het aandeel jongeren dat een woning huurt van een private verhuurder is in deze periode juist gestegen, van 10 naar 15 procent.

Woonwensen

Steeds meer jongeren willen graag een koopwoning. Van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een verhuiswens wilde 54 procent naar een koopwoning verhuizen. In 2012 was dit nog 40 procent. Vooral in de leeftijdsgroep van de 25- tot 30-jarigen leeft de wens om een koopwoning te bemachtigen: 70 procent van hen wil het liefst een koophuis.

Private verhuurder vaak enige optie

Hannes van de Ven van het Nederlands Jeugdinstituut herkent het probleem. "We weten al langer dat het lastig is voor jongeren om een woning te vinden en dat zien we nu ook terug in de cijfers. Door onbetaalbare koopwoningen en het beperkte aanbod sociale huurwoningen is een huurwoning van een private verhuurder voor veel jongeren de enige optie. De huurprijzen daarvan zijn vaak erg hoog en bezwaar maken is voor veel jongeren spannend omdat vaak met tijdelijke huurcontracten wordt gewerkt."

Het belang van eigen woonruimte

"In de overgang naar volwassenheid worden jongeren steeds zelfstandiger en leren ze op eigen benen te staan', zegt Van de Ven. 'Het vinden van een eigen woning en het verlaten van het ouderlijk huis is een belangrijke stap die helpt bij het volwassen worden. Je wordt gedwongen om los te komen van je ouders en jezelf te redden. Door de huidige wooncrisis vinden wij als NJi het thema wonen voor jongeren daarom ook erg belangrijk en zijn hier actief mee bezig. Begin 2023 zullen we meer kennis hierover delen op onze website."

Door: Nationale Zorggids