Hervormingsagenda: VWS en VNG praten nog

VWS en de VNG hebben meer tijd nodig om financiële afspraken te maken over de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd. Het is niet gelukt om in 2022 tot een akkoord te komen, zoals staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS eind november verwachtte. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 

In de Hervormingsagenda Jeugd staan maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Tijdens het Kamerdebat over de jeugdzorgbegroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 21 november zei Van Ooijen dat hij 'alles op alles' ging zetten om voor de kerst met de VNG tot een akkoord te komen over de hervormingsagenda.

Financiering

Het is echter niet gelukt om het eens te worden over de financiering van de jeugdzorg. Het gaat dan vooral om de vraag wie financieel verantwoordelijk is als de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd niet zorgt voor de verwachte besparingen. Van Ooijen gaat ervan uit dat het geplande budget voldoet. Maar de VNG wil garanties dat het Rijk bijspringt als de gemeenten toch weer meer geld kwijt zijn aan jeugdzorg, ondanks hun inspanningen om de kosten te beperken. Daarover wil Van Ooijen nog 'heldere en evenwichtige afspraken' maken met de VNG.

Specialistische jeugdzorg

Inhoudelijk zijn Rijk en gemeenten het volgens Van Ooijen grotendeels eens over de Hervormingsagenda Jeugd. Ze moeten alleen nog afspraken maken over de inkoop en organisaties van specialistische jeugdzorg op regionaal en landelijk niveau. Daarover praten ze in januari verder. Van Ooijen werkt aan een wetsvoorstel over de specialistische jeugdzorg.

Door: Nationale Zorggids