Eerste Kamer geeft ruziënde partijen overlegruimte jeugdzorg

De problemen bij de jeugdzorg liggen de Eerste Kamer zwaar op de maag. Een meerderheid heeft grote zorgen over kwetsbare kinderen die nu vaak maanden op hulp moeten wachten. De senaat ziet echter "nut en noodzaak" niet om er dinsdag uitgebreid over te debatteren, zoals het plan was, zegt PvdA-senator Hamit Karakus. Een inhoudelijk debat heeft volgens negen fracties pas zin als er overeenstemming is over de zogeheten Hervormingsagenda jeugd. Daarin moeten concrete maatregelen worden vastgelegd om de jeugdzorg te verbeteren en betaalbaar te maken. De Eerste Kamer wil wel voor 1 maart van staatssecretaris Maarten van Ooijen (jeugdzorg) weten hoe het onderliggende - financiële - geschil wordt opgelost.

Eerder besloot de Tweede Kamer al met een debat te wachten, omdat hij geen broedende kip wil storen. Dat vindt nu ook een meerderheid van de Eerste Kamer, die tot nu toe de behandeling van de VWS-begroting blokkeerde omdat de senaat eerst de verbeterplannen voor de jeugdzorg wilde zien.

Heikel punt nu is vooral de 374 miljoen euro aan bezuinigingen op de jeugdzorg, die gemeenten dit jaar moeten realiseren. Van Ooijen heeft dat bedrag al ingeboekt, terwijl er nog geen overeenstemming over is. Volgens de staatssecretaris hebben gemeenten zich aan dit bezuinigingsbedrag gecommitteerd, maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is daar geen sprake van. "Zonder afgesproken agenda met feitelijke maatregelen is er geen enkele grond voor deze besparing in 2023", schreef de VNG vorige week in een stevige brief aan de staatssecretaris.

'Financiële risico’s'

Gemeenten willen het financiële risico niet alleen dragen, als blijkt dat de maatregelen niet het gewenste bezuinigingsbedrag opleveren. Dit is een van de redenen waarom het eind vorig jaar niet is gelukt om overeenstemming te bereiken over die Hervormingsagenda. Nu Van Ooijen - op aandringen van de senaat - heeft toegezegd de "financiële risico’s van het eventueel niet behalen van de beoogde besparingen" te betrekken bij de onderhandelingen met de VNG, rekenen de negen senaatsfracties erop dat er snel een akkoord komt.

Omdat de begroting van VWS veel meer omvat dan alleen de jeugdzorg, vinden de negen fracties het niet langer verantwoord om de VWS-begroting langer aan te houden. Zonder goedgekeurde begroting kan het ministerie in principe geen geld uitgeven. Wat de vier coalitiepartijen en oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, fractie Nanninga, SGP en OSF betreft, had de VWS-begroting met een stemverklaring of als hamerstuk kunnen worden afgedaan. Andere fracties denken daar anders over.

Door: ANP