‘Gevolgen van stoppen jeugdzorg na 18 jaar desastreus voor jongeren’

De leeftijdsgrens voor jeugdzorg moet worden losgelaten. Daarvoor pleit stichting Het Vergeten Kind. De branchevereniging Jeugdzorg Nederland schaart zich achter het pleidooi. Maar het kabinet buigt niet en biedt geen continuïteit van jeugdzorg na het 18e levensjaar, zegt Carolien Hooijmans – orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut en EMDR Practicioner, aangesloten bij NVO. Dit meldt NVO. 

Het kabinet ziet het eerder inzetten op zelfstandigheid van jongeren als oplossing van het probleem. Maar veel jongeren zijn onvoldoende in staat zichzelf staande te houden in de maatschappij nadat zij uit de jeugdzorg komen. Hierdoor kunnen zij in grote problemen komen of komen zij zelfs op straat te staan.
"Het kabinet gaat voorbij aan het feit dat deze jongeren vaak achterlopen in ontwikkeling, meer dan eens getraumatiseerd zijn, kampen met uiteenlopende psychische klachten en vaak weinig steun vanuit hun omgeving hebben. En juist van deze jongeren wordt verwacht dat zij zich razendsnel zullen ontwikkelen richting zelfstandigheid. Van iemand met een geamputeerd been vragen we ook niet om op te staan en weg te lopen, waarom verwachten we dit dan wel van onze jongeren?"

Welzijn en belang jongeren niet uit het oog verliezen

Stel de inhoud centraal in besluitvorming en garandeer continuïteit van zorg tot er een passend alternatief is, zegt Hooijmans. "Niet elke jongere is tenslotte volwassen op de dag dat hij of zij 18 wordt. In besluitvorming over jeugdzorg mag het welzijn en belang van jongeren niet uit het oog verloren worden. Want hierdoor krijgen zij geen eerlijke kans om zich verder te ontwikkelen en een actieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij."

Door: Nationale Zorggids