Normal_kinderkanker__leukemie__kankerzorg

De overleving van kinderen met kanker is de afgelopen 30 jaar flink gestegen: 83 procent van de kinderen en tieners is 5 jaar na hun kankerdiagnose nog in leven, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie. Deze verbetering in overleving komt door ontwikkelingen in de diagnose en behandeling van kinderkanker, zoals het aanpassen van de behandeling op de soort en ernst van de tumor, betere herkenning van ziektebeelden en nieuwe behandelingen. In 2021 kregen 556 kinderen en tieners jonger dan 18 jaar in Nederland de diagnose kanker. Dit meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) die deze cijfers deelt vanwege Wereld Kinderkankerdag. 

In de jaren 90 was 73 procent van de kinderen 5 jaar na hun kankerdiagnose nog in leven. Twintig jaar later is dat gestegen naar 83 procent. De overleving is het hoogst bij hodgkinlymfoom, retinoblastoom en kiemceltumoren: ruim 95 procent van de kinderen met een van deze aandoeningen is na 5 jaar nog in leven. De prognose is het slechts bij bepaalde vormen van hersenkanker, neuroblastoom en een specifieke vorm van botkanker (osteosarcoom). Minder dan 70 procent van deze kinderen is 5 jaar na hun diagnose nog in leven.

Een van de meest voorkomende doodsoorzaken

Ondanks de verbeterde overleving is kanker nog een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen. In 2021 overleden 60 kinderen onder de 20 jaar aan kanker. Van alle kankersoorten, overlijden de meeste kinderen aan leukemie of een hersentumor.

Stabiel aantal nieuwe gevallen

De incidentie (het aantal nieuwe gevallen) van kanker bij kinderen en tieners is de laatste decennia stabiel, waarbij jongens vaker worden getroffen dan meisjes (in 2021: 297 jongens en 259 meisjes). Leukemie, hersentumoren en lymfomen zijn de meest voorkomende vormen van kinderkanker in Nederland. Andere vormen van kanker bij kinderen zijn onder andere neuroblastoom (kanker in de voorlopercellen van het zenuwstelsel), retinoblastoom (kanker van het netvlies van het oog), nefroblastoom (nierkanker), hepatoblastoom (leverkanker), sarcomen, en kiemceltumoren (kanker van de geslachtscellen).

Kanker bij kinderen is vaak anders dan kanker bij volwassenen. Niet alleen komt een groot deel van de vormen van kinderkanker alleen bij kinderen voor, de behandeling en genezingskansen zijn ook anders dan bij volwassenen. Retinoblastomen, neuroblastomen en nefroblastomen komen bijvoorbeeld alleen bij kinderen voor. Dit zijn tumoren ontstaan in voorlopercellen – dit soort cellen is bij volwassenen niet of nauwelijks meer aanwezig.

Door: Nationale Zorggids