Oproep inspectie aan zorg en jeugdhulp: let op valse diploma’s en VOG’s

Afgelopen jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 95 meldingen over zorgverleners met een vals diploma of vals certificaat. Plus 11 meldingen over zorgverleners met een valse Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat is ruim een verdubbeling vergeleken met eerdere jaren. De inspectie roept werkgevers in de zorg en de jeugdhulp op om diploma’s en VOG’s van sollicitanten en werknemers goed te controleren. En valse papieren te melden aan het Openbaar Ministerie en de inspectie. Want als zorgverleners werken met valse papieren, is de veiligheid van patiënten en cliënten in gevaar. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

In een brief over diplomafraude en VOG-fraude wijst de inspectie werkgevers in de zorg en de jeugdhulp op hun verantwoordelijkheid. Het probleem speelt vooral in de gehandicaptenzorg, in de geestelijke gezondheidszorg, in verpleeghuizen, de wijkverpleging en in de jeugdzorg. Onbekend is of de aantallen de werkelijkheid weergeven of slechts het topje van de ijsberg. Daarom de oproep aan zorgaanbieders alle gevallen te melden.

Screenen is wettelijke verplichting

Volgens de wet moeten werkgevers controleren of hun werknemers in de zorg en de jeugdhulp geschikt zijn voor het werk dat zij doen. En daarvoor de juiste papieren hebben. Dat heet de ‘vergewisplicht’.

Door de krapte op de arbeidsmarkt werven veel werkgevers in de zorg personeel via bemiddelingsbureaus of uitzendbureaus. Vaak met afspraken met die bureaus over de controle van cv’s, diploma’s en VOG’s van sollicitanten en zzp’ers. Maar uiteindelijk blijven de werkgevers zelf verantwoordelijk voor die screening. Daarbij hoort ook de controle op valse papieren.

Oproep: meld valse papieren bij politie en inspectie

De inspectie vraagt zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus valse papieren van sollicitanten en medewerkers via de politie te melden aan het Openbaar Ministerie en aan de inspectie.

  • Het Openbaar Ministerie kan iemand vervolgen voor valsheid in geschrifte, en is daar ook actief in.
  • Een BIG-registratie van een zorgverlener kan ongedaan gemaakt worden als die gebaseerd was op valse papieren. Dat doet het CIBG, dat onderdeel is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
  • De inspectie kan na een melding de zorgaanbieder adviseren wat die kan doen. Afhankelijk van de situatie kan de inspectie ook zelf onderzoek doen. Verder maken meldingen de omvang van diploma- en VOG-fraude duidelijk.

Door: Nationale Zorggids