Intensive Care, Bescherming en Onderwijs voorkomt doorplaatsing kwetsbare meisjes

Door eerder intensieve hulp te bieden aan kwetsbare meisjes in de open jeugdzorg kan doorplaatsing naar de gesloten jeugdzorg voorkomen worden. Kleinschalig wonen biedt voor jonge meisjes die kwetsbaar zijn namelijk onvoldoende bescherming, daarom is er door Fier, Levvel en Sterk Huis een alternatief ontwikkeld: Intensive care, Bescherming en Onderwijs. Een kleinschalige voorziening met hoge personeelsbezetting. Dit meldt Skipr.

Binnen deze intensieve open vorm van hulp zijn er twee medewerkers per vier cliënten en zetten zorginstellingen eerder gespecialiseerde hulp in. Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol.

Signalenlijst

Uit onderzoek van Fier, Levvel en Sterk Huis blijkt dat kwetsbare meisjes via bepaalde signalen herkend kunnen worden. Zo staan langdurig gepest worden, huiselijk geweld en onveilige gehechtheid aan ouders op een signalenlijst die uit het onderzoek is gerold. De onderzoekers vragen iedereen die vermoedens van kwetsbaarheid heeft, hier waakzaam op te zijn.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky