Minister Weerwind wil 'sneller dan snel' jeugdbescherming verbeteren

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) maakt zich grote zorgen over de situatie in de jeugdbescherming, waar volgens betrokken inspecties nog steeds veel mis mee is. "We zijn de beweging aan het maken om dit goed te gaan herstellen", zei de minister voor de ministerraad. "Ik wil dat het sneller dan snel gaat. Het gaat om kwetsbare kinderen in kwetsbare gezinnen."

De versnelling die de minister samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) en de sector heeft ingezet, loopt echter ook tegen grenzen aan, zegt Weerwind. "We zijn druk doende" en "we maken stappen", maar er moet volgens hem ook rekening worden gehouden met het absorptievermogen van de jeugdbeschermingsinstellingen.

Volgens Weerwind wordt onder meer gewerkt aan het verlagen van de werkdruk van jeugdbeschermers. Die hebben nu te veel kinderen onder hun hoede. Om het personeelstekort terug te dringen, wordt gekeken naar zij-instromers. Landelijke tarieven moeten ook gaan helpen de al jaren bestaande problemen in de jeugdbescherming, de ic van de jeugdzorg, op te lossen. Ook daar wordt volgens de minister aan gewerkt.

Vernietigend rapport

Weerwind zegt dit in reactie op een wederom vernietigend rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV), dat donderdag is verschenen. Daarin stellen de inspecties onder meer dat kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel nog steeds te lang moeten wachten op passende hulp of helemaal geen passende hulp krijgen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kinderen die worden verwaarloosd of mishandeld.

De rechtsbescherming van het kind en ouders is in het geding, constateren de inspecties verder. Na een uithuisplaatsing van een kind wordt onvoldoende toegewerkt naar een terugplaatsing. Het noodgedwongen prioriteren tussen kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel vinden de inspecties "niet verantwoord" en is "niet conform de wettelijke normen". Niet elk kind met een maatregel krijgt de noodzakelijke hulp. Rechterlijke beslissingen worden niet uitgevoerd. Het lukt negen van de dertien jeugdbeschermingsorganisaties ook niet om een kind aan een jeugdbeschermer te koppelen, sommen de inspecties op in een lange lijst van knelpunten en risico's.

Door: ANP