Gemeente Utrecht komt in 2027 17 miljoen euro tekort op jeugdzorg

De gemeente Utrecht verwacht een miljoenentekort op de jeugdzorg. Dat tekort kan oplopen tot 17 miljoen euro in 2027. Als de gemeente nu niet ingrijpt kan het tekort dit jaar oplopen tot 7,2 miljoen euro. De gemeente Utrecht verhoogt eenmalig de budgetten met vier miljoen euro. Dat meldt Skipr. 

Een van de oorzaken van dit tekort is de vertraging in de Hervormingsagenda Jeugd. Ook de inzet op jeugdhulp zonder verblijf in een instelling leidt op korte termijn tot hogere kosten. De ontwikkeling op de langere termijn zorgt dan weer voor structureel hogere kosten. 

Door: Nationale Zorggids