Stichting Anders Zorgen gestopt met zorg na aanwijzing inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Stichting Anders deels beëindigd. Anders Zorgen heeft alle cliënten overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Daarmee voldoet de zorgaanbieder uit Hellevoetsluis aan de aanwijzing. Dit meldt de IGJ. 

Op 2 december 2022 droeg de inspectie Anders Zorgen op om alle cliënten over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Hier kreeg Anders Zorgen vier weken de tijd voor. Deze ingrijpende maatregel was nodig om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van de cliënten. De inspectie gaf Anders Zorgen al eerder de opdracht om de zorg te verbeteren, maar dat lukte de zorgaanbieder niet. Daardoor ontstond er een onveilige situatie voor de cliënten.

Verlengde jeugdhulp

De inspectie stelt nu vast dat Anders Zorgen alle cliënten die zorg ontvingen via de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft overgedragen aan een andere zorgaanbieder.  Bij de stichting wonen mensen die langdurige zorg nodig hebben, waaronder verlengde jeugdhulp. Ze zouden dagbesteding moeten krijgen, maar dat gebeurt niet.

Toezicht

De zorgaanbieder blijft onder toezicht staan van de inspectie. De overige onderdelen van de gegeven aanwijzing blijven van kracht. Dat betekent dat Anders Zorgen mag pas weer cliënten aannemen als door de inspectie is vastgesteld dat de zorgaanbieder voldoet aan alle normen uit de eerder gegeven aanwijzing.

Door: Nationale Zorggids