113 Zelfmoordpreventie: ‘Steeds meer jongeren maken einde aan leven’

Meer jongvolwassenen hebben in februari een einde gemaakt aan hun leven in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. 113 Zelfmoordpreventie geeft aan dat zij ‘een toenemende trend zien, die niet afvlakt of daalt’. Zij noemen het zorgelijk. Dit meldt nu.nl

Een jaar geleden lag het gemiddelde aantal zelfdodingen onder jongeren tot dertig jaar op twintig incidenten per maand. In februari van dit jaar lag dit getal op dertig. En er zijn steeds meer maanden waarin het getal boven de dertig uitkomt. Daarom stelt 113 Zelfmoordpreventie dat er sprake is van een oplopend gemiddelde. Zij baseren dit op cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS).

De voorzitter van CANS, Renske Gilissen, geeft aan dat zij een maand met meer dan dertig incidenten een ‘rode maand’. Zo kleurde ook de kalendermaand februari in rood. Opnieuw ontnamen meer dan dertig jongeren zichzelf van het leven.

De definitieve cijfers over zelfdoding worden in mei gepubliceerd door het CBS, op basis van rapporten van forensische artsen. Gilissen zegt dat zij dan ook pas met concrete cijfers komen, maar stelt dat zij nu al weten dat de trend zorgelijk is. Daarnaast geeft ook Maryke Geerdink, klinisch psycholoog en manager bij 113 Zelfmoordpreventie, aan dat de toename veel groter is dan gedacht.

Psychische problemen

Het RIVM meldde vorig jaar al dat er steeds meer jongeren zijn die te maken hebben met psychische problemen zoals depressie en suïcidale gedachten. Beide Geerdink en Gilissen kunnen niet verklaren waar deze stijging vandaan komt. Wel geven zij aan dat er vaak meerdere factoren een rol spelen.

Het is wel duidelijk dat mensen die overgaan tot zelfdoding vaak al langer kampen met psychische problemen. Volgens Gilissen is veertig procent van deze mensen al bekend bij de geestelijke gezondheidszorg.

Geen dalende cijfers na pandemie 

Tijdens de coronapandemie was er ook een toename van het aantal zelfdodingen te zien. Toen hadden mensen meer moeite met het krijgen van hulp, denkt Geerdink. De ggz was anders opgezet, waardoor er minder zorg beschikbaar was.

Het aantal zelfdodingen lag tijdens de coronacrisis dan ook 15 procent hoger dan het gemiddelde, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Toen kwamen jongeren vaker bij de huisarts met suïcidale gedachten dan voor corona.

Een mogelijke verklaring dat de cijfers niet dalen zijn de lange wachttijden in de ggz. Geerdink stelt dat hierdoor de wanhoop onder de wachtenden toeneemt.

Maar ook het aantal plekken in de ggz daalt. Zo wachtten in 2022 zeker 42.000 mensen langer dan de norm op gepaste zorg. Die mogen maximaal veertien weken wachten op zorg. Deze langere wachttijden leiden vaak tot grote problemen onder mensen die geestelijke gezondheidszorg hard nodig hebben.

Door: Nationale Zorggids