Normal_ontucht_kind_misbruik

De nieuw gelanceerde Frustratiewijzer geeft een overzicht van vijf veelvoorkomende frustraties van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin zijn tips en handige informatie te vinden waarmee vastgelopen processen weer op gang geholpen kunnen worden. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

Professionals uit het onderwijs, het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein werken samen om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken. Agenten, leerkrachten en pedagogische medewerkers, wijkverpleegkundigen, medewerkers van wijkteams, jeugdzorg, jeugdbescherming en ggz en nog vele andere professionals komen in aanraking met plegers en slachtoffers. Ze hebben elkaar nodig om te zorgen dat het weer veilig wordt en blijft in een gezin. Maar regelmatig staan frustraties of knelpunten in de samenwerking een succesvolle aanpak in de weg.

Frustraties én oplossingen uit de praktijk

De informatie uit de Frustratiewijzer komt uit gesprekken die het CCV, Movisie en het NJI voerden met veel professionals die zich bezighouden met onveiligheid. Denk aan medewerkers uit het onderwijs, het zorg- en veiligheidshuis, politieagenten, wijkteammedewerkers, vrouwenopvang en jeugdzorg. Zij deelden naast hun frustraties en voorbeelden van minder goede samenwerking ook de succesfactoren om de samenwerking te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids