Normal_rss_entry-374803

Het Rijk en de gemeenten moeten het zo snel mogelijk eens worden over de hervorming in de jeugdzorg. Dat benadrukken vertegenwoordigers van cliënten, professionals en aanbieders in jeugdhulp en jeugdbescherming donderdag in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zogeheten hervormingsagenda had er in januari 2022 al moeten liggen. Partijen streven er nu naar in het voorjaar tot een akkoord te komen.

Als de plannen nog verder worden uitgesteld is dat "funest" voor de jeugdzorg, zeggen de organisaties. Ook moeten de plannen afdwingbaar worden, zodat deze "het vertrouwen geven" dat de komende jaren serieuze stappen worden gezet "in het verbeteren van hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen". "Om alle ambities waar te maken, hebben we een betrouwbare - en met elkaar samenwerkende - overheid nodig, die zorgt dat de randvoorwaarden op orde zijn en blijven", aldus de briefschrijvers.

In het document, de Hervormingsagenda jeugd, moeten afspraken worden vastgelegd over verbeteringen en besparingen in de jeugdzorg. Die worden niet alleen gemaakt door het Rijk en de gemeenten, maar bijvoorbeeld ook met jeugdzorgaanbieders en professionals. Daarmee stellen de verbeterplannen dus ook hogere eisen aan de betreffende organisaties. In de brief zeggen ze hiermee aan de slag te willen.

Jeugdvoorziening

De organisaties die de brief hebben ondertekend zijn de cliëntorganisaties zoals MIND, Ieder(in) en de Nationale Jeugdraad, de beroepsverenigingen en de brancheorganisaties.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) wil de jeugdzorg ontlasten door meer laagdrempelige jeugdvoorzieningen te realiseren, zoals inloopplekken waar jongeren met elkaar kunnen sporten of praten. Over dat idee gaat hij een "maatschappelijke discussie" starten.

Financiën

Het plan is volgens hem niet financieel gedreven. "Eerlijk gezegd is voor mij de hoofdvraag of we in een samenleving willen leven waar zoveel jongeren zich mentaal niet goed voelen", zegt Van Ooijen. "Financiën staan niet op de eerste plaats", zei hij voor het begin van de ministerraad.

Door: ANP