Kabinet investeert extra in jeugdbescherming

Het kabinet gaat tijdens deze kabinetsperiode extra investeren in de jeugdbescherming. Hiervoor is dit jaar 43 miljoen euro vrijgemaakt. Een belangrijke stap om de problemen in deze sector structureel op te lossen. Dit meldt Rijksoverheid.

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming ziet goede jeugdbescherming als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, gemeenten en Gecertificeerde Instellingen. Een rechter kan ouders jeugdbescherming opleggen als een kind tot 18 jaar in een gezin niet veilig kan opgroeien. Na dit jaar gaat het kabinet structureel jaarlijks 50 miljoen euro uittrekken voor de jeugdbescherming.

Werkdruk verlagen

Het doel is met dat geld onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming wordt verlaagd. De jeugdbeschermers moeten daardoor meer tijd kunnen krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. Kinderen en gezinnen moeten in de toekomst ook vaker kunnen rekenen op een vaste jeugdbeschermer. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.

Door: Nationale Zorggids