Normal_rss_entry-379752

De gezamenlijke branches in de jeugdzorg zijn positief over de afspraken die in de hervormingsagenda zijn gemaakt over verbeteringen in de jeugdzorg, maar hebben tegelijkertijd ook grote zorgen. Ze zijn bang dat de ingeboekte bezuinigingen de noodzakelijke inhoudelijke verbeteringen belemmeren, stellen zij in een eerste reactie op het principeakkoord over verbeteringen in de jeugdzorg.

Besparingen zijn wel degelijk mogelijk, door bijvoorbeeld vermindering van de administratieve lasten, maar jeugdhulp buiten de deuren van een instelling is niet "per definitie" goedkoper dan zorg in een instelling, zegt voorzitter van de jeugdzorgbranches Boris van der Ham.

Intensieve hulp buiten de instelling, het verkleinen van leefgroepen en de realisatie van andere inhoudelijke ambities uit de zogeheten Hervormingsagenda Jeugd zal geld kosten, stellen de branches. "De financiële afspraken mogen wat ons betreft nooit een belemmering vormen voor inhoudelijk noodzakelijke verbeterstappen. De paragraaf in de Hervormingsagenda over het financiële kader is van Rijk en gemeenten, als wij straks onze handtekening zetten dan geldt die nadrukkelijk niet voor deze paragraaf", zegt Van der Ham.

Reële afspraken

In die financiële paragraaf hebben Rijk en gemeenten afgesproken dat er tot en met 2025 1,1 miljard euro moet worden bezuinigd; 285 miljoen euro minder dan het Rijk aanvankelijk had ingeboekt. Ook is afgesproken dat er een commissie van deskundigen komt, die in 2025 en 2028 bekijkt of de ingeboekte bezuinigingen haalbaar zijn. Als dat niet zo is, komt zij met een zwaarwegend advies over hoe gemeenten en Rijk daarmee moeten omgaan. "Hopelijk leidt dit tot een realistischer financieel kader, dat beter aansluit bij de ambities in de Hervormingsagenda Jeugd", zegt Van der Ham.

Ondanks de financiële zorgen leggen de branches de Hervormingsagenda Jeugd met een positief advies voor aan hun achterban. De afspraken bieden volgens de branches "eindelijk zicht op reële tarieven, redelijke indexering en betere contractvoorwaarden, met minder bureaucratie".

Hopend op direct effect

Het is belangrijk om "voortvarend" aan de slag te gaan met de uitvoering van de agenda, benadrukken de branches. Van der Ham: "Voor ons is het allerbelangrijkst dat de verbeteringen snel merkbaar worden in de dagelijkse praktijk van jongeren. Dankzij deze hervormingen kan onze achterban aan de slag met de inhoud en kwaliteit van de hulpverlening. Jongeren en gezinnen verdienen de best passende hulp."

Door: ANP