Normal_rss_entry-379822

De Tweede Kamer is tevreden dat er eindelijk een inhoudelijk akkoord is over de verbetering van de jeugdzorg, zo blijkt uit de eerste reacties. De Hervormingsagenda Jeugd, waarin de afspraken zijn vastgelegd, moet echter geen papieren tijger worden, waarschuwen Kamerleden tegelijkertijd.

"De Kamer is nu aan zet want papier is geduldig, maar de praktijk moet veranderen en daar moeten we snel mee aan de slag", zegt PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. Mede op zijn initiatief gaat de Kamer half juni een hoorzitting houden met onder meer jongeren, professionals en zorgaanbieders. Ook komt er voor de zomer een plenair Kamerdebat.

Ruim anderhalf jaar geleden had de hervormingsagenda er al moeten liggen. Kabinet, gemeenten, professionals, jeugdzorgaanbieders en cliëntorganisaties hebben nu een principeakkoord bereikt over een breed pakket aan maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en betaalbaar te krijgen. Zo wordt de jeugdzorg begrensd, moeten gemeenten specialistische jeugdzorg centraal inkopen en worden de administratieve lasten verlaagd.

Tijd voor meer actie

"Goed dat er een agenda ligt. Er is al zoveel tijd verloren", zegt Mohandis. Er staan volgens hem te veel jongeren op wachtlijsten, ervaren ouders bureaucratie en is de jeugdzorg vastgelopen door een woud aan aanbieders. "Deze hervormingsagenda moet snel gegoten worden in wetgeving en vraagt om fundamentele keuzes, zodat jongeren en hun ouders kunnen rekenen op de juiste hulp."

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt het fijn dat er een akkoord is, maar mist concrete uitwerking op onderdelen waar ze al jaren om vraagt. Ze doelt onder meer op het terugdringen van wachtlijsten, betere gespecialiseerde hulp en minder marktwerking en bureaucratie. "We blijven hier bovenop zitten."

Stap vooruit

Don Ceder van coalitiepartij ChristenUnie noemt het akkoord "goed nieuws". Het is volgens hem "een belangrijke stap naar snellere en betere hulp voor gezinnen die dit het hardst nodig hebben."

Coalitiegenoten VVD en D66 sluiten zich daarbij aan. "Een belangrijke stap voorwaarts in het belang van kwetsbare kinderen en de mensen die hen zorg verlenen", zegt Ruud Verkuijlen (VVD). Rens Raemakers (D66) noemt het "positief nieuws", maar stelt tegelijkertijd dat er "geen tijd" te verliezen is. "De staatssecretaris moet snel aan de slag met de wetsvoorstellen." Die moeten wat hem betreft nog dit jaar worden ingediend "zodat jongeren met de zwaarste problemen ook echt snel geholpen worden."

Door: ANP