Normal_stotteren__stottertherapie__logopedie

Meer dan de helft van de patiënten bij de logopedist waren 7 jaar of jonger. Daarbij gingen er meer jongens dan meisjes naar de logopedist. Kinderen hadden ook meer consulten nodig dan volwassen voor de behandeling van hun gezondheidsprobleem. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Nivel over ‘zorg door de logopedist’ over 2021, meldt Nivel.

De meeste patiënten die de logopedist bezochten in 2021 waren van het mannelijke geslacht (57 procent). Het merendeel van de mannen (89 procent) en vrouwen (78 procent) was tijdens hun jeugd (0-17 jaar) onder behandeling. Meer dan de helft van alle patiënten was zelfs 7 jaar of jonger. Hierbij waren procentueel meer jonge jongens (61 procent van alle mannen) onder behandeling dan jonge meisjes (49 procent van alle vrouwen). Net als voorgaande jaren, werden kinderen vooral behandeld voor problemen met de taalontwikkeling en articulatie. Volwassen hadden daarentegen juist problemen met de stemproductie en een stoornis in de motoriek.

Kinderen meer consulten dan volwassenen

Het gemiddeld aantal behandelingen per behandelepisode kwam in 2021 op 15 consulten. Een behandelepisode is de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem bij de logopedist komt. Per behandeltraject hadden kinderen gemiddeld meer consulten dan ouderen, en mannen gemiddeld meer dan vrouwen. In voorgaande jaren keek Nivel alleen naar de consulten bij de logopedist in een kalenderjaar. De behandeling van een patiënt door de logopedist kan echter starten in het ene jaar en doorlopen in de volgende. Door uit te gaan van de volledige behandelepisode sluit de gemiddelde omvang van de zorg in het onderzoek beter aan bij de zorg die in de praktijk wordt verleend.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/logopedist-behandelt-vooral-jongens-tussen-4-en-7-jaar-oud-voor-taalontwikkeling-en, geraadpleegd op 02-06-2023