Normal_rss_entry-384020

De GGD'en in ons land willen dat er extra aandacht komt voor kinderen in de crisisnoodopvang. Ze zijn kwetsbaar en horen er niet thuis, zegt GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, in een reactie op een onderzoek over de zorg voor asielzoekers in de crisisnoodopvang.

De organisatie zegt vanuit de PGA (Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers) signalen te krijgen dat kinderen er tegen veel problemen aan lopen. Zo kampen ze met slaapproblemen, verstoring van het dag-/nachtritme, psychische klachten en voedingsproblemen, waarbij ongezond eten en ondervoeding op de loer liggen. "Bovenal is de crisisnoodopvang geen veilige omgeving voor kinderen."

Rapport

Uit het onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos komt naar voren dat de zorg voor asielzoekers in de meeste crisisnoodopvanglocaties onvoldoende is. De onderzoekers noemen de huidige vorm "ziekmakend". Ze bezochten onder meer locaties die uit tenten bestaan, leegstaande kantoorpanden, sportruimten en loodsen. Deze plekken zijn bedoeld voor korte opvang, maar in de praktijk verblijven mensen er vaak maanden.

Psychosociale hulp

GGD GHOR Nederland herkent de bevindingen in het rapport en roept alle betrokken partijen nogmaals op zich te blijven inzetten voor goede opvang van asielzoekers. De koepelorganisatie trok eerder al zelf aan de bel om aandacht te vragen voor de knelpunten in de medische zorg in de crisisnoodopvang. "Zo signaleerden we het tekort aan passende psychosociale hulp en de problemen om asielzoekerskinderen goed in beeld te krijgen en te houden bij de jeugdgezondheidzorg (JGZ)." Dat laatste is volgens de GGD'en lastig als kinderen veel verhuizen, iets wat regelmatig gebeurt in de crisisnoodopvang.

Door: ANP