Geen gunning voor 80 specialistische jeugdhulpaanbieders in Friesland

Tachtig zorgaanbieders van specialistische jeugdhulp mogen geen jeugdhulp meer declareren bij Friese gemeenten. In totaal hadden 190 aanbieders zich ingeschreven voor het verlenen van jeugdhulp in de provincie, waarvan deze 152 voorlopige gunningen afgaf. 22 jeugdhulpaanbieders zonder gunningen dienden bezwaren in en stapten naar de rechter. Dit meldt de Leeuwarder Courant. 

In sommige gevallen moest Sociaal Domein Fryslân een zorgaanbieder opnieuw laten uitleggen wat de reden van inschrijving en daaruit kwamen alsnog (gedeeltelijke) gunningen. Wethouder Nathalie Kramers van de gemeente Leeuwarden zegt namens Sociaal Domein Fryslân blij te zijn dat de aanpak grondig is getoetst, maar vindt het jammer dat er pas vanaf 2024 met het nieuwe stelsel gestart kan worden.

Specialistische jeugdhulp betaalbaar houden

SDF koos voor een grondigere aanpak om het grote aantal specialistische jeugdhulpaanbieders terug te dringen en de jeugdzorg betaalbaar en toegankelijk te houden. “We hebben nu veel strakker afgebakend wat we in Friesland verstaan onder specialistische jeugdhulp. Niet in alle gevallen is dit nodig, we willen dit alleen inzetten waar het echt noodzakelijk is. Meer preventief, jongeren eerder helpen zodat ze later minder dure zorg vragen.’’

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky