Normal_nationale_zorggids_logo

GRONINGEN - De Nationale Zorggids blikt terug op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Zowel in de politiek als in ziekenhuizen en andere zorginstanties was het een jaar van veel commotie. De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen in het regeerakkoord zorgden voor veel onzekerheid bij veel medewerkers. Daarnaast kwamen verschillende zorginstanties negatief in het nieuws vanwege interne conflicten.

Verkeerde berichtgeving rondom skiongeluk Friso

In februari werd Nederland opgeschrikt door het bericht dat prins Johan Friso tijdens de vakantie van de koninklijke familie in het Oostenrijkse Lech onder een lawine was bedolven. Terwijl de Rijksvoorlichtingsdienst weinig losliet over de gezondheidstoestand van de prins, verscheen de dag na het ongeluk een bericht in het NRC Handelsblad van journaliste Jannetje Koelewijn, waarin onder meer stond dat op een MRI-scan geen bijzonderheden te zien waren. Die informatie bleek achteraf onjuist te zijn. Zij had de inhoud van het bericht geschreven op basis van een gesprek van haar echtgenoot, neurochirurg Kees Tulleken, met een arts van het ziekenhuis waarin de prins werd behandeld. Uiteindelijk startte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in juli een tuchtprocedure tegen hem omdat hij het beroepsgeheim zou hebben geschonden.

In opspraak geraakte artsen

Er waren dit jaar meer medici die hun boekje te buiten waren gegaan. Zo was er de maagchirurg, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van vijf patiënten in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Terwijl hij in Nederland al jaren zijn beroep niet meer mag uitoefenen, bleek afgelopen februari dat hij in een Duits ziekenhuis werkzaam was. In het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer werden in april twee chirurgen op non-actief gesteld, omdat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ongepast gedrag en slecht konden samenwerken. Verder kwamen dit jaar steeds meer feiten aan het licht van de misstanden van oud-neuroloog Ernst Jansen Steur. Zo zou de aan medicijnen verslaafde arts dertien mensen onnodig hebben geopereerd, stelde hij jarenlang opzettelijk verkeerde diagnoses en werd hij onlangs nog beschuldigd van het verrichten van illegale autopsies.

Terwijl de van omvangrijke fraude beschuldigde voormalig hoogleraar Diederik Stapel de laatste hand legde aan zijn autobiografie 'Ontsporing', werd het eindrapport gepresenteerd van een fraudezaak in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De vorig jaar van 'ernstig wetenschappelijk wangedrag' beschuldigde internist en hoogleraar Don Poldermans zou studiegegevens van maar liefst 169 patiënten hebben verzonnen.

Moeilijk jaar voor het VUmc

Het was een jaar om snel te vergeten voor het VU medisch centrum in Amsterdam. De klokkenluiders Piet Postmus (longarts) en Rick Paul (longchirurg) hadden een balletje opgegooid over een langdurig conflict tussen specialisten van de longafdeling. Het ziekenhuis werd in augustus uiteindelijk onder toezicht gesteld omdat door de strubbelingen de veiligheid van de patiënten in het geding zou zijn gekomen. Het Amsterdamse ziekenhuis was in februari al negatief in het nieuws gekomen, omdat het medisch beroepsgeheim zou zijn overschreden door opnames toe te staan op de spoedeisende hulp die gebruikt zouden worden voor een nieuw programma van RTL.

Ook voor het Ruwaard van Putten Ziekenhuis kende een roerig jaar. Na een te hoog sterftecijfer op de cardiologieafdeling in 2010, werd het ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Uiteindelijk is besloten dat de instelling niet meer kan blijven bestaan als zelfstandig ziekenhuis en zal het een satellietziekenhuis van andere ziekenhuizen worden.

Vrijdag 28 december volgt deel 2 van het jaaroverzicht.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz