stockfreeimages

DEN HAAG (Novum) - Het is strafbaar een pasgeboren baby achter te laten in een zogenoemde vondelingenkamer. Ook het aanbieden van zo'n kamer is strafbaar. Dat antwoordt staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) op vragen van de VVD.

Aanleiding voor de vragen vormt de opening van een babyhuis met vondelingenkamer in Dordrecht. De bedoeling daarvan is dat moeders anoniem hun kind in de vondelingenkamer kunnen leggen na de bevalling. Teeven wijst erop dat dit kan leiden tot een toename van het aantal bevallingen zonder begeleiding. "Dat is medisch gezien riskant voor zowel de moeder als het kind."

Volgens Teeven is het in een vondelingenkamer leggen van een pasgeboren baby daarbij strafbaar, omdat het ook hierbij gaat om het 'verlaten met het oogmerk zich van het kind te ontdoen'. Iemand onzeker maken over zijn of haar afstamming is eveneens verboden. Volgens het Kinderrechtenverdrag heeft een kind het recht zijn of haar ouders te kennen.

Het beschikbaar stellen van een babyluikje of vondelingenkamer kan volgens de staatssecretaris daarnaast worden gezien als het verschaffen van gelegenheid en opzettelijk uitlokken van een strafbaar feit. "De initiatiefneemster van de vondelingenkamer zou, om niet strafbaar te zijn, de moeders met het kind samen moeten opnemen en hulp bieden binnen de bestaande mogelijkheden." Het is volgens Teeven aan het Openbaar Ministerie om te beslissen of tot vervolging wordt overgegaan.

Op dit moment zijn er in Nederland overigens geen mogelijkheden anoniem een kind af te staan, aldus Teeven. Wel kan de moeder voor de buitenwereld anoniem bevallen en de baby afstaan.

Jaarlijks komt het volgens de staatssecretaris zo'n veertig tot vijftig keer voor dat een moeder aangeeft afstand te willen doen van haar baby. In ongeveer twintig gevallen gebeurt dat ook echt, waarbij vier tot vijf keer per jaar door een moeder wordt verzocht om een bevalling en afstand onder geheimhouding.

De staatssecretaris tekent verder aan dat babyluikjes in Duitsland en België er niet voor zorgen dat geen kinderen meer te vondeling worden gelegd, ook in de steden waar die luikjes zijn. "De instelling van die luikjes blijkt volgens onderzoek geen of nauwelijks effect te hebben op het aantal vondelingen daarbuiten."