Vaderbetrokkenheid

BIRMINGHAM - Uit een onderzoek van de Universiteit van Birmingham blijkt dat vroege kennis over het geslacht en de naam van een baby leidt tot een betere band met het kind en de vader in wording. Dat meldt het AD.

De studie volgde negen maanden lang elf toekomstige vaders in de leeftijd van 22 tot 58 jaar. Daarbij werd gekeken naar zowel de gevoelens als ervaringen van de mannen vanaf de eerste scan tot twee maanden na de geboorte van hun kind.

Onderzoeksleider Jonathan Ives stelt dat veel mannen in het begin vooral meewerken aan de prenatale consultaties uit een soort plichtsbesef. Ze voelen zich niet of nauwelijks betrokken bij het proces, bijvoorbeeld doordat zij worden buitengesloten door verplegend personeel. Het vroeg te weten komen van het geslacht van het kind en het kunnen nadenken over een naam brengt daar verandering in. De onderzoekers pleiten er daarom voor dat er bij de consultaties meer aandacht komt voor de rol van vaders.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem