Normal_tweestedenziekenhuis_logo_images

TILBURG - Sinds maandag heeft het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg een nieuw ambulant centrum voor geboortezorg met de naam Terra. Dat meldt Skipr.nl.

In het geboortezorgcentrum werken twaalf partijen samen, bestaande uit tien praktijken voor verloskunde, Thebe kraamzorg en het TweeSteden ziekenhuis. Het centrum heeft als doelstelling het verbeteren van de verloskundige ketenzorg en tevens het verminderen van de perinatale sterfte.

Terra noemt het nieuwe centrum "een mooi voorbeeld van de ontschotting tussen de eerste en tweedelijns zorg, zowel vóór, tijdens als na de bevalling." Door de komst van het nieuwe centrum kunnen de overdrachtsmomenten namelijk tot een minimum worden beperkt. "Niet de cliënt verhuist, maar de juiste professional komt naar de cliënt toe", aldus Terra.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem