Nestlé logo

AMSTERDAM - Nestlé Nederland laat weten dat zij voldoende flesvoeding hebben om aan de vraag te blijven voldoen. Hiermee reageren zij op het nieuws over het babymelkpoeder dat door grote vraag vanuit China soms moeilijk verkrijgbaar is.

"Nestlé heeft retailers nooit gevraagd om de leveringen van flesvoeding aan consumenten te beperken. Wij hebben geen voorraadproblemen in Nederland en wij voorzien geen tekorten van NESTLÉ Groeie Start", aldus directeur Laurent Alsteens van Nestlé Infant Nutrition Benelux.

Het bedrijf vermoedt dat de lege schappen het gevolg zijn van bestellingen van Chinese handelaren bij andere producenten. Nestlé zelf gaf naar eigen zeggen geen gehoor aan het verzoek van deze handelaren om producten die zijn bestemd voor de Nederlandse markt te verkopen. 

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem