Normal_baby_food_thumb

Het krijgen van flesvoeding als zuigeling wordt vaak in verband gebracht met obesitas op latere leeftijd. Uit recent Amerikaans onderzoek is gebleken dat niet alleen het type voeding maar ook de manier waarop een baby voeding krijgt wel eens de basis zou kunnen zijn voor overgewicht op latere leeftijd. Dat meldt JGZ Captise.

Voor het onderzoek zijn 1899 Amerikaanse kinderen vanaf de geboorte gevolgd tot hun eerste verjaardag. Met vragenlijsten werd bijgehouden hoe moeders hun kind voedden: aan de borst of met afgekolfde moedermelk, zuigelingenvoeding of andere melk uit een fles. Daarnaast werd het gewicht van het kind gerapporteerd.

In vergelijking met de met de borst gevoede baby’s kwamen de met de fles gevoede baby’s 71 gram per maand meer aan als ze alleen zuigelingenvoeding kregen in de fles en 89 gram per maand meer als ze alleen moedermelk kregen in de fles. De gewichtstoename bij baby’s die zowel borstvoeding als afgekolfde melk kregen was vergelijkbaar met kinderen die alleen borstvoeding kregen. Baby’s die naast borstvoeding ook zuigelingenvoeding met de fles kregen kwamen 45 g meer aan dan kinderen die alleen borstvoeding kregen. Het onderzoek suggereert dat baby's met een fles gemakkelijker meer voeding binnen krijgen dan ze nodig hebben. Hierbij maakt het weinig verschil of er gevoed wordt met zuigelingenvoeding of (afgekolfde) moedermelk.

De onderzoekers vermoeden dat baby’s die drinken aan de borst mogelijk een betere zelfregulatie ontwikkelen en dat mechanisme vasthouden als ze op een gegeven moment afgekolfde melk met de fles krijgen. Ook lijken moeders die borstvoeding hebben gegeven beter in staat de honger- en verzadigingssignalen van hun kind te herkennen. Op grond hiervan nemen de onderzoekers aan dat het voeden aan de borst de voorkeur verdient.

© Nationale Zorggids