Normal_thermometer_koorts_ziek

Koorts bij kinderen, die daar niet ernstig ziek bij zijn, duurt gemiddeld vier dagen. Slechts 3,2% van deze kinderen ontwikkelt een ernstige ziekte. Dat blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Dat meldt het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde.

 Voor veel ouders is een kind met koorts een reden om direct naar de huisarts te gaan. De onderzoekers bestudeerden bezoekers van een Rotterdamse huisartsenpost. Tussen december 2004 en januari 2006 meldden zich daar ouders van 506 kinderen tussen drie maanden en zes jaar oud.

463 kinderen werden binnen gebracht met koorts als hoofdklacht maar hadden geen ernstige infectie en hoefden niet opgenomen te worden. Door een verpleegkundige werden de kinderen binnen 24 uur nogmaals onderzocht en werd een week lang bijgehouden hoe lang de koorts aanhield. De koorts duurde gemiddeld vier dagen. De meeste ouders raadpleegden de huisarts na twee dagen de koorts bij hun kind te hebben aangezien. 44,5% van de ouders bracht hun kind direct op de eerste dag van een koortsaanval. Deze kinderen hadden gemiddeld een iets lagere lichaamstemperatuur (39,4°C) dan de kinderen die later bij de huisarts kwamen (39,6°C).

Van alle onderzochte kinderen werden er vijftien (3,2%) toch ernstiger ziek; elf van hen moesten worden opgenomen met alarmsymptomen als ontroostbaarheid of kortademigheid. Omdat er echter maar weinig kinderen ernstiger ziek werden is het volgens de onderzoekers noodzakelijk dat de voorspellende waarde van alarmsymptomen in de toekomst nog eens zorgvuldig wordt bekeken.

© Nationale Zorggids