Normal_baby

In het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda zijn de eerste kinderen geboren via de 'natuurlijke keizersnede'. Hierbij wordt de baby zo snel mogelijk bij de moeder op de borst gelegd. Het huidcontact bevordert de hechting tussen moeder en kind en brengt de borstvoeding beter op gang. Dat meldt het GHZ.

Het ziekenhuis past deze nieuwe methode toe op alle geplande keizersneden, als de gezondheid van moeder en kind het toelaat. Door gebruik te maken van de natuurlijke keizersnede, die ook wel bekend staat als zachte keizersnede, lijkt de ervaring van de operatie zo veel mogelijk op een natuurlijke bevalling.

De operatiekamer wordt op een comfortabele temperatuur gebracht en het licht wordt gedimd, zodat de baby minder schrikt als het uit de buik komt. Ook wordt rekening gehouden met specifieke geluiden die de baby op zijn of haar gemak moeten stellen in de nieuwe omgeving. De moeder en haar partner zien de baby geboren worden en de moeder krijgt de baby direct bij zich. De kinderarts doet vervolgens de eerste controle van de baby terwijl die bij de moeder ligt. De aanwezigheid van de baby geeft minder stress voor de moeder en heeft een positief effect op de borstvoeding. Dit alles zorgt voor een betere binding tussen moeder en kind en maakt het voor zowel de moeder als de vader gemakkelijker om van de geboorte te kunnen genieten.

© Nationale Zorggids