Normal_prematur_in_cpap_prematuur_bevalling_baby_wiki_-c_

Vrouwen die voor of tijdens de zwangerschap een gonorroe- of chlamydia-infectie oplopen, hebben een grotere kans op complicaties dan zwangere vrouwen zonder soa. Ernstige complicaties zoals een vroeggeboorte of een doodgeboren kindje komen bij de eerste groep tot vijftig procent vaker voor. Dat meldt Gezondheidsnet.

Onderzoekers van de University of New South Wales in Australië bestudeerden de gegevens van 350.000 vrouwen die hun eerste kind kregen tussen 1999 en 2008. Van alle vrouwen kreeg 0,6 procent een doodgeboren kindje. Bij vier procent van de vrouwen werd het kindje te vroeg geboren. De onderzoekers keken naar allerlei factoren die het risico op deze complicaties vergroten. Het effect van chlamydia en gonorroe op het risico van zwangerschapscomplicaties bleek groot, ook na correctie op de andere factoren.

Van de vrouwen had één procent een chlamydia-infectie voor de geboorte van hun eerste kind. Bij ruim tachtig procent van deze groep werd de diagnose gesteld voordat zij zwanger waren. Bij de vrouwen met chlamydia was de kans op een vroeggeboorte zeventien procent groter. Het risico op een doodgeboren kindje nam zelfs met veertig procent toe.

Een gonorroe-infectie kwam bij 196 vrouwen voor. De soa verdubbelde de kans op een premature geboorte. De invloed van gonorroe op de kans op een doodgeboren kindje konden de onderzoekers niet bepalen.

Uit het onderzoek bleek geen verschil in de kans op complicaties tussen vrouwen die chlamydia kregen meer dan een jaar voor de conceptie, minder dan een jaar voor conceptie of tijdens de zwangerschap. Ook benadrukken de onderzoekers dat ze geen oorzakelijk verband konden aantonen tussen de complicaties en het hebben van een soa. Het is volgens de onderzoekers ook mogelijk dat de infectie een marker is voor vrouwen die een hoog risico hebben op complicaties. Hoe dan ook vinden de onderzoekers het belangrijk dat soa's rondom een zwangerschap goed in de gaten worden gehouden.

© Nationale Zorggids