Normal_kinderopvang_jongen_verf_handen_met_verf

Zowel artsen als ouders van chronisch en ernstig zieke kinderen tot vier jaar zijn zeer positief over de opvang door een verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV). De zorg in deze speciale opvangcentra heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van het kind en stelt ouders in staat een zo normaal mogelijk leven te leiden. Dat meldt Zigzag.

Ouders van wie het kind naar een VKDV gaat merken grote verbeteringen in de ontwikkeling van hun kind. Voor chronisch zieke kinderen is veelal de prognose dat zij op meerdere ontwikkelingsgebieden een achterstand zullen oplopen. Ouders zien in 85 procent van de gevallen dat de algemene ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling verbeterd is ten opzichte van de verwachte achterstand. De effecten op de fysieke en cognitieve vaardigheden blijken ook zeer gunstig.

Artsen zijn in een aantal gevallen nog positiever dan de ouders over de effecten op de ontwikkeling van ernstig zieke kinderen. Met name de ernst en niet zo zeer het type aandoening is voor hen aanleiding te verwijzen naar een VKDV. Volgens hen hebben alle kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben, baat bij een verpleegkundig kinderdagverblijf.

Zowel artsen als ouders merken op dat kinderen op een VKDV minder medische consulten en ziekenhuisopnames nodig hebben dan in eerste instantie werd verwacht. De sociale omgeving van de kinderopvang blijkt een positieve invloed te hebben op het medisch welzijn van de kinderen.

De VKDV speelt ook een grote rol in de gezinssituatie. Ruim tachtig procent van de ouders ervaart minder druk en stress en heeft meer tijd voor werk, gezin en vrije tijd. Ook verwijzers achten de invloed van de speciale opvang van groot belang voor de thuissituatie. Dat heeft in hoge mate te maken met het effect van het deskundig advies en de begeleiding die ouders krijgen van het personeel en de verbetering die de artsen zien in de ouder-kind relatie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door MEI Marketing & Research. Kinderarts Michel Weijerman van het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp en het VUmc Amsterdam presenteerden de onderzoeksresultaten tijdens de jubileumviering van Zigzag in Amsterdam.

© Nationale Zorggids