Normal_groente_gezond__compfight_

Het persoonlijke coachingsprogramma Slimmer Zwanger begeleidt aanstaande ouders bij het aanleren en onderhouden van gezonde voedings- en leefstijlgewoonten. Het programma werd in januari 2012 gelanceerd door het Erasmus MC in Rotterdam en krijgt een CE klasse 1 certificering voor e-Health applicaties in de zorg. Dat meldt het Erasmus MC.

Uit een evaluatie over 2012 blijkt dat vrijwel alle aanstaande ouders positief zijn over het gebruik van Slimmer Zwanger. Zij geven aan nu meer aandacht te hebben voor hun voedings- en leefstijlgewoonten. Een gezonde voeding en leefstijl verlagen de kans op onvruchtbaarheid bij de vrouw en de man en verminderen de risico’s op complicaties tijdens de zwangerschap en rond de bevalling.

Slimmer Zwanger is uitgebreid met de extra coaching modules voor het goed en veilig gebruik van medicatie, het opvolgen van behandeling en afspraken en coaching op beweging. Mede hierdoor heeft het als een van de weinige e-Health applicaties de hoogste certificering ontvangen voor gebruik in de zorg.

Initiatiefnemer is prof. Régine Steegers-Theunissen, arts-epidemioloog bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC: 'Er is behoefte aan Slimmer Zwanger, want bijna niets is zo moeilijk als het veranderen van ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten. Slimmer Zwanger komt overigens niet in de plaats van persoonlijke consulten van artsen of verloskundigen.'

© Nationale Zorggids