Normal_reanimatie_dummie

Kraamverzorgenden van de organisatie Kraamzorg de Waarden ontvangen als eerste de gespecialiseerde EHBO training 'Acute Zorg voor de Kraamzorg'. Vanaf september 2013 krijgen alle 800 kraamverzorgenden in de organisatie deze training aangeboden. Dat meldt Kraamzorg de Waarden.

In de Tweede Kamer is bepaald dat kraamverzorgenden verplicht zijn hun kennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp op peil te houden. Voordien was er voor veel kraamverzorgenden alleen aandacht voor training in eerste hulp tijdens hun opleiding, en daarna vaak beperkt of helemaal niet meer.

De standaard EHBO training blijkt echter niet geschikt voor kraamverzorgenden. De zorg die door hen wordt geboden vindt in een zodanig specifieke werkomgeving plaats, dat er behoefte is aan een EHBO training op maat voor kraamverzorgenden. Deze is nu door Kraamzorg de Waarden ontwikkeld, in samenwerking met EHBO&BHV Amersfoort.

De training op maat is inmiddels erkend door NIKTA (Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg Training en Advies) en heeft de naam 'Acute Zorg voor de Kraamzorg' gekregen. De training is gebaseerd op de reguliere Acute Zorg aan Kinderen/Eerste Hulp aan Kinderen, maar besteedt aandacht aan elementen die specifiek zijn voor kraamzorg, zoals fluxus, het GBS-virus, het reanimeren van een (natte) pasgeboren baby. Daarnaast is er aandacht voor het reanimeren van peuters, kleuters en volwassenen.

De nieuwe certificatieregeling is onder de aandacht gebracht van de Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg (NBvK) en het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ).
De opleiding is inmiddels door het KCKZ geaccrediteerd.

© Nationale Zorggids