Normal_echo

Als er een duidelijke medische indicatie voor is moet het afbreken van een zwangerschap ook na 24 weken nog mogelijk zijn. Hiervoor pleiten onderzoekers van het Erasmus MC en het Academisch Medisch Centrum bij minister Edith Schippers van Volksgezondheid, zo meldt het Parool.

In de huidige wetgeving mag een zwangerschap afgebroken worden totdat die 24 weken gevorderd is. Maar als er een duidelijke medische indicatie voor is, moet dat ook later nog kunnen, vinden de onderzoekers. Om dit te realiseren, is een wetswijziging nodig. Dit pleidooi houden ze naar aanleiding van een onderzoek naar een regeling uit 2007, waarin bepaald is dat artsen melding moeten maken van een late zwangerschapsafbreking (na 24 weken zwangerschap) en levensbeëindiging van pasgeborenen.

Sinds 2007 zijn er zes gevallen gemeld van late zwangerschapsafbreking en één geval van levensbeëindiging bij een pasgeborene. Uit een rondgang van de onderzoekers blijkt echter dat het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger ligt: respectievelijk rond de 30 en 10 gevallen per jaar.

Agnes van der Heide is hoogleraar medische zorg en besluitvorming rond het levenseinde en denkt dat 'veel artsen nu geen melding maken omdat de regeling heel strikt is opgesteld'. In de regeling staat bijvoorbeeld dat de zwangerschap alleen mag worden beëindigd als er absolute zekerheid is over diagnose en prognose van de ziekte van het kind. Maar op basis van een echo is absolute zekerheid vaak erg moeilijk, omdat soms pas later in de zwangerschap duidelijk wordt dat een kind ernstige afwijkingen heeft. Tegen die tijd is het al te laat om de zwangerschap af te breken.

Volgens de hoogleraar zijn er ook knelpunten bij de levensbeëindiging van pasgeborenen. 'Een van de eisen in de regeling is dat er op het moment van de levensbeëindiging sprake is van actueel ondraaglijk lijden. Maar vaak gebeurt het juist om groot leed in de toekomst te voorkomen. Het zou ook goed zijn om goed af te bakenen wat precies onder levensbeëindiging valt. Vaak is het zo dat het kind sowieso zal sterven, maar dat dat proces met behulp van medicijnen versneld wordt', aldus van der Heide.

© Nationale Zorggids