Normal_baby_zwanger_verpleegkundigen_kind

Kraamzorgorganisaties verenigd bij ActiZ en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) willen een intensievere samenwerking tussen kraamverzorgers en verloskundigen bewerkstelligen. Beide organisaties ondertekenden daartoe een inspiratiedocument. Dat meldt Kraamsupport Online.

Met het inspiratiedocument volgen ActiZ en de KNOV de ideeën van het Zorgakkoord op. Een intensieve samenwerking van verloskundigen en kraamzorgers geeft ouders en kind een goede start en maakt het mogelijk eventuele problemen sneller te signaleren.

Drie jaar na het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte over het terugdringen van de babysterfte in Nederland, maakten ActiZ en de KNOV de balans op. Er blijkt al veel verbeterd in de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners in de geboortezorg. Leden van beide brancheorganisaties hebben tijdens gezamenlijke inspiratiesessies verkend welke stappen nog kunnen worden ondernomen om de samenwerking verder te verbeteren.

De belangrijkste conclusies van deze sessies zijn dat beide beroepsgroepen elkaar beter willen leren kennen en vertrouwen. Gezamenlijke scholing volgen en samenwerken in kleine gemengde teams zou hieraan kunnen bijdragen. De samenwerking bij de verplaatste thuispartus, bevallingen die thuis beginnen maar die tijdens de bevalling naar het ziekenhuis verplaatst moeten worden, kan nog intensiever worden. Ook gezamenlijke voorlichting aan zwangere vrouwen staat op de agenda.

© Nationale Zorggids