Normal_embryo_at_12_weeks_zwangerschap_geboorte_wiki_-c_

Zwangere Nederlandse vrouwen die om medische redenen een abortus willen, wijken daarvoor uit naar België. Dat blijkt uit gegevens die zijn opgevraagd bij Belgische ziekenhuizen door het programma KRO Brandpunt.

Het gaat om vrouwen die in Nederland niet meer geholpen kunnen worden omdat ze langer dan 24 weken zwanger zijn en die een kind dragen met een zeer ernstige handicap. In Nederland is abortus na die termijn in principe verboden. In België valt een abortus na 24 weken niet onder het strafrecht en is behandeling wel mogelijk.

De Nederlandse Gynaecologen Vereniging (NVOG) wil een einde maken aan de 24-weken termijn als het gaat om baby’s met een zeer ernstige aangeboren afwijking. Dit blijkt uit een brief van de NVOG aan Minister Schippers, waar KRO Brandpunt inzage in heeft gekregen. De gynaecologen dringen er verder bij de minister op aan om met een wettelijke regeling te komen om deze late abortussen mogelijk te maken. Ook wil de NVOG een einde maken aan de praktijk waarbij artsen voor een commissie en justitie moeten verschijnen als ze overgaan tot een zwangerschapsafbreking na 24 weken.

Uit cijfers van twee ziekenhuizen in Leuven en Antwerpen blijkt dat het de afgelopen vijf jaar ging om zeventien Nederlandse vrouwen die voor een late abortus naar België zijn gegaan. Een volledig overzicht van het totaal aantal Nederlandse vrouwen dat zich bij onze zuiderburen laat behandelen ontbreekt. De hoogzwangere patiënten kwamen op eigen initiatief naar België of werden actief doorverwezen door hun Nederlandse gynaecoloog.

© Nationale Zorggids