Normal_peuter_baby_luier_pamper

Een orthopedisch chirurg uit Engeland maakt zich zorgen over de negatieve gevolgen van inbakeren. Als baby’s hun benen niet kunnen strekken of buigen kan dat leiden tot heupdysplasie. In reactie hierop laten jeugdverpleegkundigen weten dat de inbakerinstructies, die Nederlandse ouders van de jeugdgezondheidszorg krijgen, veilig zijn. Dat meldt Medisch Contact.

In het Engelse onderzoek werd gewaarschuwd dat inbakeren op de manier waarop de benen niet kunnen strekken of buigen, een risico is voor het ontwikkelen van heupdysplasie: de onvoldoende ontwikkeling van het heupgewricht. De kans op heupdysplasie neemt toe als een baby onvoldoende de benen kan buigen en strekken.

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg hanteert de richtlijn 'Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's', waarin ook aandacht wordt besteed aan de juiste manier van inbakeren. Hierin staat dat een baby alleen mag worden ingebakerd als hij of zij is onderzocht door de arts. Inbakeren mag niet bij baby’s met heupdysplasie of verschijnselen daarvan. Ook bij baby's met een verhoogd risico op dysplastische heupontwikkeling, bijvoorbeeld wanneer het in de familie voorkomt of als het kind in stuitligging heeft gelegen, wordt inbakeren afgeraden. Over de methode stelt de richtlijn dat het kind voldoende ruimte moet hebben om de benen in de doeken te kunnen strekken en in opgetrokken stand te kunnen spreiden, ten behoeve van de heupontwikkeling.

Lucy Smit, jeugdarts en voorzitter van het landelijk bestuur Artsen Jeugdgezondheidszorg, bevestigt dat alle baby’s worden gezien door een jeugdarts. Als er sprake is van heupdysplasie of een verhoogd risico op dysplastische heupontwikkeling worden de heupen van een baby niet ingebakerd. Jeugdverpleegkundige Martine Roomer voegt daaraan toe: 'Als baby’s worden ingebakerd is het nadrukkelijke advies om de benen in de doeken te kunnen strekken en in opgetrokken stand te kunnen spreiden.'

© Nationale Zorggids