Normal_gezin_moeder_vader_kind_familie

Het moet makkelijker worden voor mannen en vrouwen om de zorg voor kinderen of zieke familieleden te combineren met werk. Daarom moeten de bestaande verlofregelingen verbeterd worden. Twee ministers, twee staatssecretarissen en vertegenwoordigers van sociale partners en maatschappelijke organisaties praten hier maandag over in Den Haag. Dat meldt Trouw.

De 'arbeid-en-zorg-top' is georganiseerd door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. In een opiniestuk in Trouw schrijft hij dat de manier, waarop de combinatie van werk en zorg nu geregeld is in Nederland, een prijs heeft. 'Stress, burn-out, ze vellen bij bosjes getalenteerde werknemers.' Verder is volgens Asscher het patroon waarbij de vrouw opdraait voor de meeste zorgtaken nog steeds niet doorbroken. De meeste vrouwen werken in deeltijd, wat gevolgen heeft voor hun economische zelfstandigheid en carrière.

Naast Asscher nemen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag ook deel aan het gesprek. Er zullen ideeën worden verzameld over de aanpassing van school- en werktijden, fiscale en sociale regelingen omtrent verlof en andere manieren waarop het kabinet kan helpen om zorgtaken in te passen in de cultuur op de Nederlandse werkplek.

© Nationale Zorggids