Normal_couveuse_baby

Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem krijgt een speciale camera om de ogen van te vroeg geboren baby's te controleren. De netvliescamera die door het Oogfonds betaald wordt spoort afwijkingen in het oog op die blindheid kunnen veroorzaken. Dit meldt Omroep Gelderland.

Baby's die te vroeg worden geboren lopen risico op een afwijking aan het netvlies doordat de bloedvaatjes in het oog nog onvoldoende zijn ontwikkeld. In sommige gevallen blijft de schade beperkt en verdwijnt de afwijking vanzelf. In ernstige gevallen kunnen de netvliesbeschadigingen echter blindheid veroorzaken. Netvliesafwijkingen zijn de meest voorkomende oorzaak van blindheid bij kinderen.

In het Rijnstate moeten jaarlijks zo'n tweehonderd baby's gecontroleerd worden op afwijkingen aan het oog. Bij twijfel over de diagnose moest een kindje tot nu toe naar een ander ziekenhuis worden gebracht, bijvoorbeeld het Radboudumc in Nijmegen, voor nader onderzoek. De reis naar een ander ziekenhuis is juist voor vroeggeboren kindjes een zware belasting. Nu het Rijnstate de beschikking heeft over een netvliescamera is dat niet langer nodig.

© Nationale Zorggids