Normal_eicel_sperma_bevruchting

Spermabanken krijgen steeds vaker te maken met donoren die voorwaarden stellen aan de afgifte van hun sperma. Sommige donoren willen hun sperma niet beschikbaar stellen aan lesbische of ongehuwde vrouwen of er worden eisen gesteld aan afkomst of geloof van de vrouw. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) werkt samen met de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) aan een richtlijn die duidelijkheid moet bieden over de toelaatbaarheid van dergelijke voorwaarden. Het NVOG heeft aan het College voor de Rechten van de Mens gevraagd om hierin te adviseren in het licht van de wetgeving omtrent gelijke behandeling.

Het College adviseert de NVOG in de richtlijn op te nemen dat spermabanken niet tegemoet komen aan voorwaarden van spermadonoren over seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit en burgerlijke staat. Als spermabanken meegaan in dergelijke verzoeken van spermadonoren is er sprake van discriminatie ten aanzien van de vrouwen die het sperma willen ontvangen. Discrimineren bij het aanbieden van diensten is in Nederland verboden. Donoren die zulke voorwaarden stellen doen dit meestal vanwege hun geloofs-, levens- of politieke overtuiging. Uit de wetgeving omtrent gelijke behandeling volgt dat het belang van vrouwen om niet te worden gediscrimineerd zwaarder weegt dan het belang van donoren om zulke voorwaarden te mogen stellen.

Sinds 2004 is anonieme spermadonatie in Nederland niet meer mogelijk. Kinderen die verwekt zijn met sperma van een donor hebben vanaf 16-jarige leeftijd recht op de persoonsgegevens van hun donor. Mogelijk is dit de reden dat donoren in toenemende mate voorwaarden stellen aan de afgifte van hun sperma. De NVOG heeft het College laten weten dat zij het advies overneemt in de richtlijn.

© Nationale Zorggids