Normal_kraamzorg_baby

Kraamverzorgenden zullen een eenmalige uitkering krijgen van 0,8 procent van het jaarsalaris 2013 en in 2014 een loonsverhoging van in totaal 1,2 procent. Dat is vastgelegd in de nieuwe cao, waarmee Actiz vorige week heeft ingestemd. Dat meldt Kraamsupport. 

De salarisverhoging zal bestaan uit twee delen: een structurele loonsverhoging van 1 procent en een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,2 procent naar 5,7 procent. De cao geldt voor alle 450.000 werknemers in de VVT sector, de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg van de ruim 420 zorgorganisaties die lid zijn van ActiZ.

Daarnaast zal het gebruik van nulurencontracten worden beperkt. In de cao is afgesproken dat ActiZ en de vakbonden samen verder zullen werken aan het werkgelegenheidsplan. De werkgevers hebben afgesproken om in 2014 aan werknemers met een nulurencontract zoveel mogelijk een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een concrete arbeidsduur.

Vanaf 1 juli 2014 mogen nulurencontracten alleen nog worden gebruikt in situaties die niet te voorzien of te plannen zijn. Dit zijn situaties die voortkomen uit onvoorziene vragen van cliënten of door uitval van personeel. Inzet van oproepkrachten is alleen nog mogelijk als andere oplossingen niet verantwoord zijn.

© Nationale Zorggids