NBvK en Kraamzorg1op1 tekenen samenwerkingsovereenkomst

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamzorg (NbvK) en Kraamzorg1op1 gaan samenwerken. Beide partijen hebben daartoe een overeenkomst ondertekend. In het komende jaar zullen zzp'ers in de kraamzorg in een speciale werkgroep meepraten en denken over de ontwikkeling van Kraamzorg1op1. Dit meldt de NbvK.

Via een digitaal matchingssysteem brengt Kraamzorg1op1 kraamgezinnen en zelfstandig werkende kraamverzorgenden met elkaar in contact. Op deze manier heeft de kraamverzorgende zelf de regie over het plannen en organiseren van werk en is minder afhankelijk van bemiddelingsorganisaties. Nu werken zzp kraamverzorgenden nog vaak noodgedwongen als onderaannemer bij een zorgorganisatie door het gebrek aan goede faciliteiten.

De NbvK behartigt de belangen van zelfstandig werkende kraamverzorgenden. De vereniging heeft een speciale werkgroep en adviescommissie in het leven geroepen om de kwaliteit en inhoud van het vak te bevorderen en het concept van Kraamzorg1op1 verder te ontwikkelen.

Aanleiding voor de samenwerking zijn ook de huidige problemen met de belastingdienst waarmee zzp'ers in de kraamzorg zich geconfronteerd zien. De belastingdienst wil het werken in onderaannemerschap in de zorg en schijnconstructies tegengaan. De nieuwe manier van organiseren die Kraamzorg1op1 biedt moet dit probleem ondervangen.

© Nationale Zorggids