Normal_gezin_moeder_vader_kind_familie

In het Radboudumc is deze week een ontspanningsruimte in gebruik genomen waar moeder en kind samen tijd kunnen doorbrengen. De 'huiskamer' is gerealiseerd door de Ronald McDonald Stichting op de verpleegafdeling Verloskunde, zo meldt het ziekenhuis in Nijmegen.

Het Radboudumc streeft er naar om moeder en kind zo veel mogelijk bij elkaar te laten verblijven. Met de nieuwe ruimte op de verpleegafdeling wordt dit nu ook mogelijk voor moeders met zuigelingen met een medium care indicatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om baby’s met een te laag of te hoog geboortegewicht. Het is van groot belang dat zuigelingen zo veel mogelijk bij hun moeder kunnen verblijven, omdat bewezen is dat het beter is voor de band tussen moeder en kind.

Op de verpleegafdeling Verloskunde verblijven vrouwen bij wie problemen zijn ontstaan in de zwangerschap. Door het verblijf op de afdeling ook voor zuigelingen met een medium care indicatie mogelijk te maken, neemt het aantal baby’s dat op deze afdeling verblijft toe. Volgens het ziekenhuis is de behoefte aan een ontspanningsruimte voor het jonge gezin groot, vooral op de afdeling waar moeder en kind zijn opgenomen.

© Nationale Zorggids